PISHROCOMPRESSOR

فیلتر سپراتور

فیلتر سپراتور در عملکرد کمپرسور نقش بسیار مهمی دارد ، در کمپرسورهای اسکرو و معدنی  با حرکت روغن به داخل سیستم هواساز کمپرسور (استاتور) ، روتورها کمپرسور روغن کاری  و خنک می شوند . روغن به همراه هوا از هواساز کمپرسور خارج می شود بعد از جداسازی اولیه روغن از هوا در داخل مخزن سپراتور، هوا از فیلتر سپراتور عبور می کند تا ذرات ریز روغن از هوا جدا شوند.
در صورتی که فیلتر سپراتور کمپرسور کیفیت مناسب را نداشته باشد، جداسازی روغن از هوا به درستی صورت نمی پذیرد. و روغن به همراه هوا وارد مخزن کمپرسور می شود و با هوا خروجی از کمپرسور روغن نیز عبور میکند .
سیستم فیلتر سپراتور

فیلتر سپراتور کمپرسور معدنی

فیلتر سپراتور کمپرسور در ابعاد مختلفی مناسب با مخزن سپراتور ساخته می‌شود و معمولا در کمپرسورهای معدنی و اسکرو صنعتی استفاده می‌شود.
به طور کلی این فیلتر را در چهار دسته اصلی تقسیم‌ بندی می‌کنند که این دسته‌ها از ۷ بار تا ۲۱ بار فشارقوی هستند.
دسته‌بندی دیگر هم برای این فیلتر وجود دارد. در این دسته‌بندی فیلتر به سه گروه زیر تقسیم می‌شود .
1-  داخل تانکی
2-  پیچی  
3- کارتریجی
فیلتر های سپراتور طبق دستورالعمل شرکت سازنده کمپرسور معدنی یک زمان کارکردی دارند که طبق آن باید تعویض گردند ، چراکه باعث داغ کردن کمپرسور و یا رد کردن روغن به مخزن میشود و همان داغ شدن بیش از حد باعث صدمه به قطعات سیستم هواساز شده  که هزینه های بالایی را متحمل اپراتور خواهد کرد
به شما عزیزان توصیه میشود از فیلترهای استاندارد با برند معتبر استفاده نمایید چرا که دیده شده فیلتر های با برند های متفرغه بدون در نظر گرفتن نوع کاغذ استفاده شده و ساعت کارکرد دستگاه ساخته میشوند و باعث صدمه دیدن دستگاه و مخارج بالا خواهند شد.
وهمچنین بهتر است با هر بار تعویض فیلتر سپراتور دستگاه روغن سیستم به تور کامل برای عملکرد بهتر تعویض گردد  
 
فیلتر سپراتور

فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو

فیلتر سپراتور کمپرسور اسکرو انواع مختلفی دارد و به سه دسته
1- سپراتور اینترنال کاسه بیرونی
2- فیلتر سپراتور اینترنال کاسه داخلی 
3- فیلتر سپراتور اکسترنال یا کارتریجی
تقسیم می‌شود ، این تقسیم‌بندی براساس محل قرارگیری فیلتر و نوع کاسه انجام شده است.
فیلتر اینترنال کاسه بیرونی داخل مخزن دستگاه قرار گرفته است. در کاسه فیلتر این نوع فیلترها یک نوع بیرون‌زدگی وجود دارد. طرز کار فیلتر بدین صورت است که نیروی گریز از مرکز وارد می‌شود و روغن را از مرکز جدا می‌کند. در نهایت روغن جدا شده به داخل مخزن فرو می‌ریزد.
بعد از این فرایند، ذرات سبک‌تر روغن باقی می‌مانند. این ذرات از الیاف میکروفایبرگلاس فیلتر عبور می‌کنند و به الیاف می‌چسبند. ذرات باقی‌مانده روغن به پایین می‌ریزند. فیلترهای سپراتور اینترنال کاسه داخلی کمی شبیه به نوع کاسه بیرونی هستند. فیلترهای کارتریجی جدیدتر هستند و فیلتر هم بیرون قرار دارد.