PISHROCOMPRESSOR

فیلتر سپراتور چیست

فیلتر سپراتور (SEPARATOR FILTER) جداکننده فیلتر یک جزء حیاتی است که در کاربردهای مختلف از جمله کمپرسورهای اسکرو و  معدنی استفاده می شود. این دستگاه نوآورانه برای جداسازی و از بین بردن ذرات روغن از جریان هوا ضروری است و در نهایت تولید هوای با کیفیت بالا و بدون آلودگی و ذرات روغن را تضمین […]